Week van de Werkstress 2021: Mentaal sterk!

Het thema Mentale Kracht staat centraal in de Week van de Werk Stress 2021. Deze week wordt beschouwd als de aftrap van een jaar waarin op verschillende manieren aandacht zal worden besteed aan het vergroten van de mentale kracht van individuen, teams en organisaties in ons land. 

Er wordt veel gepraat en geschreven over mentale kracht. Steeds meer organisaties zijn ervan doordrongen dat het goed is om eraan te werken dat medewerkers en teams nog beter om kunnen gaan met veranderingen, uitdagingen, stress en tegenslag. Het is nu tijd voor effectieve programma’s in de dagelijkse praktijk.

Om dit te ondersteunen is de Nationale Prijs ”Mentale Kracht aan het werk” bedacht. De prijs wordt eind 2022 uitgereikt aan drie organisaties die op een effectieve manier invulling hebben gegeven aan het ontwikkelen van mentale kracht in hun organisaties.
Deelnemers kunnen gesubsidieerd advies krijgen bij de samenstelling en uitvoering van hun projecten. Daarnaast kunnen de effecten van de programma’s met ondersteuning van een aantal universiteiten worden vastgesteld.  

Doel van de prijs is enerzijds om succesvolle arbeidsorganisaties op terrein van Mentale Kracht in het zonnetje te zetten en anderzijds om goede voorbeelden van effectief duurzaam beleid onder de aandacht van een breed werkgeverspubliek te brengen. Rond de verkiezing, de uitreiking, de genomineerden en de winnaars wordt dan ook zoveel mogelijk (media) aandacht gegenereerd.

De jury wordt samengesteld uit diverse experts vanuit de wetenschap en de praktijk.

De werkgeversprijs “Mentale Kracht aan het werk” is een initiatief van het Centrum voor Mentale Kracht. In het Centrum voor Mentale Kracht werken organisaties en professionals samen aan het delen van kennis en ervaring op het gebied van mentale kracht, het organiseren van programma’s en projecten en het opleiden van coaches, adviseurs en leidinggevenden.

Neem voor meer informatie contact op met het Centrum voor Mentale Kracht of bel met Colinda van Dijk 06-53895772.