Week van de Werkstress 2021: Mentaal sterk!

Individu en organisatie moeten werken aan mentale kracht

Nog altijd wordt bij maar liefst een derde van alle verzuimgevallen werkdruk of werkstress als reden voor verzuim gegeven. De kosten voor werkgevers zijn hierdoor gestegen naar 3,2 miljard. “De cijfers blijven alarmerend. Een fundamenteel andere benadering is nodig om het tij te keren,” stelt Dorothé van den Aker die namens OVAL de landelijke Week van de Werkstress coördineert.   

Hybride
Voor werkgevers is er nog veel winst te behalen. De verzuimkosten gerelateerd aan werkstress waren in 2019, het meest recente jaar waarover dit cijfer bekend is, opgelopen tot 3,2 miljard euro. 41 procent van de werknemers ervaart een lage autonomie. Dat is weliswaar iets minder dan in 2020 (43%), maar onverminderd hoog. “Zeggenschap over het inrichten van je werk leidt tot een betere balans. Zo zien we nu ook dat mensen expliciete voorkeuren uitspreken over hun toekomstige werkplek”, signaleert Dorothé van den Aker. Het hybride model, evenveel thuis als op locatie, heeft de voorkeur van 42 procent van de werknemers die in de coronatijd veel thuis hebben gewerkt. Sociale contacten en samenwerken met collega’s zijn motieven om naar kantoor te gaan, terwijl de aard van het werk en het wegvallen van reistijd juist reden zijn om thuis te willen werken. “Corona heeft in ieder geval op dit punt aangetoond dat de meeste werknemers goed weten wat ze willen en tegelijkertijd hun productiviteit op peil houden”. 

Prestaties
Door de vele veranderingen in de taken en werkomgeving moeten we steeds wendbaarder en productiever zijn. Dat terwijl het werk voor veel werknemers nu al te veeleisend is. 34 procent van de werknemers ervaart hoge taakeisen en voor zzp’ers geldt dat in dezelfde mate. Alarmerend want hoge taakeisen is een indicator voor  burn-outklachten. Presteren en de bijbehorende stress zijn niet slecht voor mensen; sterker nog prestaties leveren en daarvoor gewaardeerd worden geeft voldoening. “Het gaat mis als de prestatiedruk hoger is dan je aankunt. Wat helpt is weten waar je energie van krijgt en wat je energie kost. Die individuele balans ziet er voor iedereen anders uit, maar de organisatie kan wel helpen door hier aandacht aan te besteden en door energiegevers te versterken” aldus Dorothé van den Aker. 

Mentale kracht
37 procent van de werknemers vindt dat er maatregelen genomen moeten worden tegen werkstress. Vanzelfsprekend moeten dat preventieve acties zijn. “De grote vraag is hoe we als individu, maar juist ook als organisatie weerbaarder kunnen worden en voorbereid zijn op veranderingen, stress en tegenslag. Door het werk slim te organiseren, te werken aan een cultuur van vertrouwen en verbinding en door persoonlijke en professionele ontwikkeling te stimuleren, kun je hiermee aan de slag, stelt Van den Aker”. 
Mentale kracht kent een stevige wetenschappelijke basis die is vertaald naar tools die in de praktijk zijn toe te passen. Zo is de mentale schijf van vijf een praktisch hulpmiddel dat is gebaseerd op de positieve psychologie. Door te streven naar meer positieve emoties, betrokkenheid, goede sociale contacten en relaties, betekenisvol bezig te zijn en gezond te presteren, word je mentaal vitaler. “Laat mensen actief meedenken over de invulling van hun werk en durf te schrappen. Mentale kracht gaat ook over het loslaten van oude ingesleten gewoontes”. 

Week van de Werkstress
Van 15 november tot en met 19 november 2021 coördineert OVAL wederom de Week van de Werkstress. Dit jaar opnieuw grotendeels digitaal rond het thema ‘Mentaal sterk!’. De opening van de Week van de Werkstress vindt plaats op maandag 15 november om 13.00 uur. Staatssecretarissen Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaan in een live uitgezonden dubbelinterview in op hoe je werk kunt maken van mentale kracht en gaan hierover in gesprek met werkgevers. 
Honderden bedrijven doen mee, inspireren elkaar en organiseren een breed scala aan activiteiten, zoals een masterclass mentale kracht, gratis loopbaanchecks, webinars rond het signaleren en voorkomen van negatieve stress en fysieke activiteiten. 

Bijgevoegd is een factsheet met feiten uit onderzoek van TNO en CBS