Week van de Werkstress 2021: Mentaal sterk!

Eigen regie op loopbaan en ontwikkeling

Door allerlei omstandigheden verandert het werk in veel organisaties. We werken vaker op afstand in plaats van op kantoor, we werken anders door digitalisering en mogelijk verdwijnen er hierdoor in de toekomst zelfs banen. Werknemers en werkgevers zullen zich moeten voorbereiden om soepel mee te kunnen bewegen met alle ontwikkelingen. Het vereist mentale kracht van medewerkers om dat op een duurzame manier te doen.

Als loopbaanadviesorganisatie zien we dat medewerkers in de praktijk nog te weinig stilstaan bij waar hun kracht ligt. Ze laten loopbaankeuzes hierdoor vaak afhangen van hun werkgever in plaats van zelf hierover de regie te nemen. Dit kan leiden tot mismatches die zorgen voor hoge werkstress en verzuim, en daarmee voor verlies van mentale kracht. Hoe kun je dit voorkomen? Mentale kracht is duurzame kracht. En duurzame kracht vraagt om duurzame keuzes. Om duurzame keuzes te maken over je werk zal je als medewerker regelmatig moeten nadenken over vragen als: doe ik waar ik goed in ben, past mijn huidige functie nog wel bij mijn ambities, waar liggen mijn ontwikkelkansen, waar sta ik in mijn loopbaan? Als werkgever kun je je medewerkers stimuleren om zich voor te bereiden op verandering en hun eigen regie daarin te vergroten, zodat de keuzes die zij maken duurzaam zijn en hun mentale kracht vergroten.

In ons webinar geven Gé Oerlemans en Christel Logemann van Focus antwoord op de volgende vragen: wat is eigen regie nemen en hoe kun je dat als organisatie, leidinggevende of HR-verantwoordelijke stimuleren? En ook: wat kan en mag je hierin van je medewerkers vragen? Gé en Christel adviseren je graag over deze onderwerpen in het webinar ‘Eigen regie op loopbaan en ontwikkeling’. We hopen dat de informatie je de benodigde handvatten geeft om het onderwerp in jouw organisatie bespreekbaar te maken, want dat is de eerste stap op weg naar duurzame mentale kracht.

Bekijk het webinar hier.
 

istock-935659716