Schrijf je in voor de nieuwsbrief

U bent ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Week van de Werkstress

Een goede manier om mentale kracht handen en voeten te geven is een check van alle functies. Voldoen ze aan de ontwerpcriteria voor duurzame mentale kracht? Of is de mix van taken en mogelijkheden wellicht voor verbetering vatbaar? 

Doe de check: onderwerp functies aan deze acht vragen Moet je ergens ‘nee’ invullen? Dan is er op dat punt nog verbetering mogelijk!

Vraag Belang Ja Nee
1. Is de functie een logisch samenhangend geheel van voorbereidende, uitvoerende en ondersteunende taken? Een dergelijke mix biedt ruimte voor zelfontplooiing en behoud van arbeidsmarktwaarde. Ook voorkomt hij stress: de samenhang vergroot de controlemogelijkheden van de medewerker.

2. Omvat de functie ook voldoende organiserende taken? Deze taken stellen medewerkers in staat om invloed uit te oefenen op wat er wanneer gedaan moet worden. Dit verkleint de kans op stress en vergroot die op werkplezier door voldoende uitdaging en zelfontplooiing.

3. Is er een evenwichtige verdeling tussen mentaal belastende en niet-belastende taken? Dit beperkt het gevaar van stress en overbelasting. Medewerkers kunnen gemakkelijk en moeilijk werk afwisselen. Of psychisch meer en minder belastend werk.

4. Vindt er goede informatievoorziening plaats over te behalen resultaten? Dit bevordert autonomie en voorkomt of beperkt stress. Medewerkers weten waar ze aan toe zijn en hoe ze een optimale bijdrage kunnen leveren.

5. Genieten medewerkers zo veel mogelijk autonomie ten aanzien van tempo, volgorde, werkmethoden en het benutten van de ruimte en mogelijkheden om zich te ontwikkelen? Dit beperkt het gevaar van stress, geeft medewerkers maximale ruimte om zich te ontplooien en vergroot de kans dat zij hun werk als zinvol en uitdagend ervaren.

6. Zijn er voldoende assistentie- en contactmogelijkheden? Deze mogelijkheden verkleinen het risico van stress, overbelasting en frustratie. Medewerkers kunnen hulp of sociale steun van collega’s inschakelen.

Omvat de functie voldoende mogelijkheden om te leren en zich te ontwikkelen? Deze mogelijkheden bepalen de ruimte voor zelfontplooiing. Maar hun aan- of afwezigheid bepaalt ook of de mentale kracht van medewerkers op de lange termijn gewaarborgd is.

8. >Bevat de functie geen of beperkte kortcyclische taken? >Dit voorkomt stress. Kortcyclische taken geven doorgaans te beperkte ruimte om zelf te beslissen over het werktempo.