Week van de Werkstress 2021: Mentaal sterk!

Lees- en kijktips

Subthema Krachtbronnen

Dans, muziek, tekenen en sport als krachtbronnen (IJslands preventie model)

  • Van de grootste drinkers en rokers van Europa naar ranglijstaanvoerder van tieners met de gezondste levensstijl. IJsland kreeg het voor elkaar door gezonde alternatieven te stimuleren. Dans, muziek, tekenen en sport verlagen stress en hebben vergelijkbare biochemische effecten op de hersenen als stimulerende middelen, alcohol en tabak. Bekijk uitleg van een van de betrokken onderzoekers, lees een onderzoeksverslag en maak kennis met de pilot in Nederland.

Thuiswerk: krachtbron of risico? (SCP en Inspectie SZW)

  • Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, kiezen veel organisaties voor hybride werken. Maar is structureel thuiswerken nu vooral voor- of nadelig voor de mentale kracht van werknemers? Het Sociaal-Cultureel Planbureau deed er onderzoek naar. De plus zit vooral bij grotere autonomie over werktijden. Maar er zijn ook werknemers die juist verhoogde risico’s lopen.

  • Ook de Inspectie SZW deed verkennend onderzoek naar thuiswerken en focuste onder meer op psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De onderzoekrapportage brengt risico’s in kaart en somt diverse praktische maatregelen op die werkgevers kunnen nemen om ze te beperken.

Je werk als identiteit én bron van mentale problemen (Paul Verhaeghe, Universiteit Gent)

  • De oorzaak van psychische problemen verschoof sinds 1990 radicaal van het gezin naar de werkvloer. Paul Verhaeghe, klinisch psycholoog en emeritus-hoogleraar aan de Universiteit Gent, legt bij Canvas uit hoe ons werk steeds bepalender werd voor onze identiteit. En dat dit in een tijd van grote concurrentie en competitie en afnemende autonomie een keerzijde heeft.

Cijfers en initiatieven mentale gezondheid in Nederland (Trimbos Instituut)

Subthema Krachten bundelen

Oplossingen werkdruk (arbocatalogus verzekeraars)

Visiestukken ‘Gezondheid’ en ‘Arbeidsverhoudingen’ (SPDI)

  • Wie mentale kracht wil bevorderen, ontkomt niet aan een kritische blik op de verhoudingen in zijn organisatie. Welke belangen spelen er, hoe wordt er samengewerkt, zijn knelpunten bespreekbaar? Het visiestuk over arbeidsverhoudingen van Sociale Partners samen voor Duurzame Inzetbaarheid (SPDI) biedt een denkkader om hier gericht mee aan de slag te gaan.

  • Het visiestuk over Gezondheid biedt uitkomst bij een uitdaging waar veel organisaties mee worstelen: het inrichten van effectief gezondheidsbeleid. Dat er vóór alles een dialoog moet zijn over de werkomstandigheden is een cruciaal inzicht voor effectieve krachtenbundeling.

Andere rol bedrijfsarts bij psychische klachten (Acture Groep)

  • Als het gemiddelde verzuimverloop bij psychische klachten nog het meest lijkt op dat van levensbedreigende ziekte, moet in de begeleiding het roer om. Deze conclusie trok de Acture Groep na een analyse van eigen verzuimdata en publiek beschikbaar onderzoek. De uitvoerder sociale zekerheid pleit ervoor om de bedrijfsarts bij deze aandoeningen de rol van regisseur te geven. Bekijk de management summary of lees het volledige position paper.

Subthema Duurzame kracht

Leven lang ontwikkelen (SER en Rijksoverheid)

  • Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen die ons aanpassingsvermogen op de proef stellen. Maar ze bieden ook kansen. Cruciaal is dat iedereen zich blijft ontwikkelen. De Sociaal-Economische Raad (SER) beheert in opdracht van het kabinet een actie-agenda leven lang ontwikkelen te bevordering van een positieve leercultuur. De Rijksoverheid moedigt zelf ontwikkelen tijdens je loopbaan aan met het stimuleringsprogramma Leven lang ontwikkelen.

Visiestukken ‘Zwaar werk’ en ‘Leren, opleiden en loopbaan’ (SPDI)

  • Als werknemers zwaar werk doen, is vooruitkijken, doorgroeien en wendbaar blijven harde noodzaak. Het visiestuk over zwaar werk van Sociale Partners samen voor Duurzame Inzetbaarheid (SPDI) bevat veel denkwerk dat relevant is voor duurzame kracht. Bijvoorbeeld over oplossingen in situaties waarin verlichting van zwaar werk niet mogelijk is.

  • Het visiestuk over Leren, opleiden en loopbaan biedt een waardevol denkkader over groei- en loopbaanperspectieven. Vooral de focus op het organiseren van richting, ruimte en ruggensteun is een belangrijk aanknopingspunt voor duurzame mentale kracht.