Schrijf je in voor de nieuwsbrief

U bent ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Week van de Werkstress

(Ver)binding in een hybride wereld

Een van de partners van de week van de werkstress is Career&Live. In het kader van De Week van de Werkstress laten we directeur en oprichter Annemie Webers aan het woord. Zij vertelt over haar kijk op werkdruk, werkstress en hybride werken.  

Annemie is naast directeur ook focusoloog, inspirator en werkdesigner. In 2003 begon zij haar bedrijf Career&Kids: het begeleiden van werkende ouders. In 2011 besloot ze om de focus van alleen ouders uit te breiden naar alle werkenden, want iedereen heeft te maken met werk-privé balans, zo ontstond Career&Live. Inmiddels heeft zij Career&Kids in augustus 2023 verkocht en ligt haar focus op Career&Live.  

Het bedrijf richt zich op werk-privé balans in combinatie met werkdruk en werkstress. Sinds de COVID-19 pandemie richten zij zich ook op hybride werken en de effecten daarvan op ons privéleven.  

Hybride werken is niet sexy  

Hybride werken kan een uitkomst zijn. Het kan zorgen voor een verlaging van werkstress en werkdruk omdat we niet meer gebonden zijn aan een vaste plaats en tijd. Tegelijkertijd kan het ook werkdruk verhogend kan zijn: We staan altijd aan en kunnen werk moeilijk afsluiten. “Voor een organisatie is het van belang dat er nagedacht wordt over “het waarom”. Waarom willen we hybride gaan werken? Willen we onze footprint verkleinen? Willen we ander talent aantrekken?”  

Het is van belang dat er een visie wordt gecreëerd op hybride werken. Want, “hybride werken is niet sexy”, gaat Annemie verder, “het is gewoon een manier van werken.” Vaak wordt er gedacht dat hybride werken een soort ‘vrijheid blijheid’ is. Annemie denkt daar anders over “Er moet duidelijkheid zijn voor iedereen over wat we van elkaar verwachten. Je moet je realiseren dat het nooit 100% perfect is voor iedereen; het hybride werken heeft voor- en nadelen op individueel, team, en organisatieniveau.” 

Communicatie is key  

Grofweg kunnen we de werkende mens indelen in ‘work-life integrators’ en ‘work-life separators’. De work-life integrators hebben hun persoonlijke leven en hun werkende leven geïntegreerd met elkaar. Dit houdt in dat zij ’s morgens wakker worden en even gaan werken, dan misschien gaan sporten of boodschappen doen en 's avonds ook nog wat werk verzetten. Kortom, werk en privé lopen door elkaar heen. ‘Work-life separators’ werken onder werktijd. Ze gaan aan het werk, werken heel de dag en als ze stoppen met werk dan stoppen ze ook echt. Bij deze groep is werk en privé gescheiden.  

Annemie zegt hierover het volgende “Er is geen beter of slechter, wat werkt voor jou, dat werkt voor jou. Het gaat alleen schuren als deze twee soorten met elkaar gaan werken. De separator verwacht dat er binnen kantoortijden gewerkt wordt en de integrator zal soms ’s avonds laat nog mailtjes versturen.” Om ervoor te zorgen dat deze twee soorten mensen op een fijne manier kunnen samenwerken is er goede communicatie nodig. “Bespreek wat je van elkaar verwacht en welke tijden je het wel of niet fijn vindt om te kunnen communiceren”, raadt Annemie aan.  

Kudde Olifanten  

We denken als mens vaak vanuit ons zelf als individu. We doen dingen omdat we het zelf fijn vinden en vergeten daarbij te denken aan wat de ander fijn vindt,” aldus Annemie. Ze geeft daarbij het voorbeeld van de kudde olifanten zoals Dr. Kylian Wawoe het beschrijft: “De zwakkere olifanten die niet mee kunnen met de kudde raken achterop en uiteindelijk los van de kudde en overleven het niet.” Annemie benadrukt deze vergelijking “Net startende medewerkers of de medewerkers die misschien kleiner wonen of minder sociaal zijn raken buiten de groep, terwijl die net zo hard de verbinding nodig hebben met hun collega. Zorg er dus voor dat je ook aan deze medewerkers denkt zodat zij niet buiten de groep vallen.” Communicatie en het maken van afspraken tussen werknemers onderling is hierbij belangrijk. Maar er Ligt hier ook een belangrijke taak van de leidinggevende. Wanneer een leidinggevende ziet dat een medewerker minder goed “mee kan met de kudde” dan moet er ingegrepen worden.  

(Ver)binding 

Career&Live is een volledig remote organisatie. Toch voelen de medewerkers zich verbonden met elkaar. Volgens Annemie komt dat doordat er wel intensief wordt gewerkt aan verbinding met elkaar zoeken: “We hebben een buddy systeem, we drinken koffie met elkaar en bovenal worden er hele dagen gefaciliteerd waarin we leuke activiteiten met elkaar ondernemen.” Samen iets beleven, iets spannend, of iets grappigs zorgt ervoor dat je een band creëert en iets hebt om op terug te kijken.  

Regelmatig fysiek elkaar zien is van belang om meer verbinding te krijgen met elkaar. Je beleeft samen iets, dat schept een band en creëert vertrouwen. Annemie: “Elkaar fysiek zien zorgt ervoor dat je meer context creëert over een persoon, je gaat de ‘digital body language’ beter begrijpen.” 

Maak het leuk  

Career&Live werkt enerzijds vanuit de wetenschap en wat de wetenschap schrijft over werkstress en werkdruk. Anderzijds moet het praktisch en leuk zijn”, vertelt Annemie. Humor is wat betreft haar van groot belang want “met humor leg je verbinding.” Ze geeft als afsluiter nog een tip “doe eens iets geks in plaats van gewoon maar weer een online vergadering inplannen: Doe bijvoorbeeld de weekstart terwijl je aan het hoelahoepen bent. Als je lacht met elkaar dan creëer je (ver)binding.” 

annemie-afbeelding-intevrview