Schrijf je in voor de nieuwsbrief

U bent ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Week van de Werkstress

Mentaal sterk werk

Werk is voor steeds meer Nederlanders een bron van allerlei moeilijkheden. (1) Velen ervaren stress door het werk, sommigen zelfs zodanig dat ze langdurig uitvallen. De negatieve gevolgen voor de mensen zelf, hun werkgevers en de maatschappij als geheel zijn groot. Hier is al lang veel (en steeds meer) aandacht voor. Hoe kan het dan dat Nederland desondanks mentaal achteruit blijft gaan? (2) Zien we iets over het hoofd? Moeten we misschien anders naar deze problemen leren kijken?

Dit boek -- het product van een Denktank met deskundigen vanuit het hele veld van werk en gezondheid; van bedrijfsartsen, psychologen tot onderzoekers en HR-managers – pleit voor een nieuwe manier van kijken naar de relatie tussen werk en gezondheid.

Weg bijvoorbeeld van een fixatie op individuele oplossingen en náár acties die het bredere ‘systeem’ in ogenschouw nemen. (3) Weg van een fixatie op het negatieve. Positiever kijken, in termen van wat mensen nog wél kunnen, van mentale kracht (in plaats van mentale problemen en stoornissen) en van versterken van dat wat goed gaat. En weg van een eenzijdige focus op ‘geluk’. Het leven draait om meer dan gelukkig zijn; zaken als zingeving, fijne sociale relaties en betrokkenheid zijn even belangrijk.

Door anders naar werk en gezondheid te kijken, dienen zich meteen nieuwe oplossingsrichtingen aan. Willen we weer mentaal vooruitgaan, in plaats van mentaal achteruit, dan heeft ieder zijn rol te spelen. Van arbodiensten, zorgverzekeraars en huisartsen tot werknemers en werkgevers zelf.

Dit boek vormt daarmee nuttig leesvoer voor iedereen die geïnteresseerd is in de wereld van werk en gezondheid. Voor degenen die een duidelijk en gestructureerd overzicht willen krijgen van de spelers en hun taken in het veld. Voor degenen die een passie hebben voor de relatie tussen werk en gezondheid en benieuwd zijn naar nieuwe manieren om over de relatie tussen werk en gezondheid na te denken. En voor degenen die aan hun eigen mentale kracht willen werken, aan die van anderen, of aan die van hun eigen organisatie.

Vragen?

Neem contact op met Thomas klein Goldewijk

  • thomas@argumentenfabriek.nl
  • +31627103136
 

1) CBS en TNO (2022), NEA.

2) Zie ook bijvoorbeeld TNO (2023), Burn-outklachten onder jonge werknemers.

3) McKinsey Health Institute (2022), Addressing employee burnout.

mentale-vooruitgang-werk-cover-1200x627