Schrijf je in voor de nieuwsbrief

U bent ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Week van de Werkstress

TELUS Health: Het welzijn van werkenden verbeteren

Rosanne Smit, psycholoog, Business Development Manager en MT lid bij TELUS Health vertelt ons meer over het bedrijf. Ze gaat daarbij in op de doelen en ambities en vertelt hoe TELUS Health bijdraagt aan het mentale welzijn van werkenden overal ter wereld.  

Rosanne Smit werkt acht jaar bij TELUS Health, voorheen bekend als Ascender. Gedurende deze acht jaar heeft zij zich ingezet om op een innovatieve en effectieve manier werkenden wereldwijd te ondersteunen bij de mentale gezondheid. Inmiddels is TELUS Health actief in 160 landen.  

Integrale aanpak van gezondheid 

TELUS Health biedt ondersteuning bij mentale, fysieke en financiële gezondheid. Zo wordt gezondheid integraal aangepakt. “Mijn doel en het doel van TELUS Health is het welzijn van werkenden verbeteren. We doen dat door welzijn op alle vlakken aan te pakken, zowel preventief als curatief. Maar ook door middel van coaching en trainingen”, aldus Rosanne. De aanpak van TELUS Health is niet alleen voordelig voor de werknemer maar ook voor werkgever. Rosanne vervolgt haar verhaal: “Gezonde werknemers zorgen ook voor meer productiviteit en behoud van talent. Daarnaast zien we ook dat de jongere generatie het belangrijk vindt dat werkgevers investeren in welzijn. Door hierop in te zetten trek je dus meer jong talent aan.”  

De kernwaarde van TELUS Health: Vertrouwen, toegankelijk en innovatie 

TELUS Health heeft als ambitie om het meest vertrouwde welzijnsbedrijf ter wereld te zijn. Ze zetten daarbij in op drie peilers: vertrouwen, toegankelijkheid en innovatie.  

Vertrouwen 

Rosanne vertelt: “Vertrouwen is voornamelijk gebaseerd op het feit dat wij kwalitatief hoogwaardige, evidence based/best practice zorg leveren, ons houden aan afspraken en data veilig opslaan en beveiligen.  

Toegankelijkheid 

Rosanne vervolgt haar verhaal over het tweede peiler, ‘toegankelijkheid’: “Medewerkers kunnen ons platform makkelijk bereiken via de app of via de site, hier kunnen zij desgewenst online hun zorgen delen met of vragen stellen aan een professional. Daarnaast kunnen zij ook bellen of zelfs fysiek langsgaan bij een psycholoog gespecialiseerd in Arbeid en Gezondheid. De gesprekken die een werknemer voert zijn volledig vertrouwelijk. Medewerkers hoeven dus niet bang te zijn voor negatieve consequenties vanuit de werkgever.” 

Innovatie 

De laatste peiler is ‘innovatie’. Rosanne zegt hierover het volgende: “Door onze toonaangevende technologie zorgen we ervoor dat medewerkers proactief met hun welzijn aan de slag gaan. We combineren technologie met menselijkheid. Door de hulp via een online platform aan te bieden groeien we mee met de wereld die steeds meer hybride wordt.” 

Pijnpunten blootleggen  

Wanneer een werkgever de dienstverlening van TELUS Health gaat implementeren wordt er eerst gekeken waar de pijnpunten binnen een organisatie zitten. Zo kan er doelgericht worden gekeken wat er nodig is. Rosanne vertelt hierover het volgende “We gaan intensief het gesprek aan met de werkgever. Zijn er bijvoorbeeld veel langdurig zieken dan wordt er gekeken naar wat daar de gemeenschappelijke oorzaak voor kan zijn, hoe we deze groep kunnen ondersteunen bij re-integratie en adviseren we de werkgever pro-actief welke maatregelen genomen kunnen worden om verdere uitval te voorkomen." Dit kan bijvoorbeeld de aanstelling van een vertrouwenspersoon zijn. Dit betreft dienstverlening die TELUS Health eveneens kan leveren.  

De verbinding zoeken met medewerkers 

Op basis van de pijnpunten kan ook inzet van een specifieke training worden geadviseerd. TELUS Health biedt verschillende trainingen aan die bijdragen aan het welzijn van een werknemer. “Veel van de trainingen die we aanbieden dragen bij aan verbinding tussen leidinggevende en werknemer, óf tussen collega's onderling. Een van de trainingen die we aan leidinggevenden aanbieden, gaat in op het omgaan met mensen met psychische klachten. Uit onderzoek blijkt dat veel leidinggevende het moeilijk vinden om leiding te geven aan medewerkers met psychische klachten. Terwijl een groot deel van de mensen wel eens psychische klachten ervaart. Tijdens deze specifieke training bieden we leidinggevenden handvatten om het gesprek aan te gaan met mensen die worstelen met psychische klachten", vertelt Rosanne.  

Werk als waarde 

Een belangrijk onderwerp binnen TELUS Health is duurzame inzetbaarheid. Ook op dit onderwerp worden er trainingen aangeboden. Rosanne geeft twee voorbeelden van trainingen die zij aanbieden over dit onderwerp “Een van onze trainingen is gebaseerd op het ‘Werk als Waarde’-model. Dit model is ontwikkeld om duurzame inzetbaarheid te vergroten. Wanneer medewerkers de toegevoegde waarde zien van hun werkzaamheden werkt dat motiverend. Voor werkgevers is het dus van belang om de verbinding op te zoeken met hun medewerkers en het werk zoveel mogelijk waarde te laten toevoegen, voor zowel medewerker als organisatie.” Het tweede voorbeeld dat Rosanne geeft gaat over ‘job crafting’: “Om stress te verminderen bij medewerkers kan je als werkgever inzetten op ‘job crafting’, dit houdt in dat je de functie van je medewerkers bijschaaft naar waar hun interesses liggen en wat zij goed kunnen. Zo draag je als werkgever actief bij aan de preventie van werkstress bij jouw medewerkers.” 

logo
telus-health-afbeelding-artikel