Schrijf je in voor de nieuwsbrief

U bent ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Week van de Werkstress

Amplitie: zo verbeter je het welbevinden en functioneren van medewerkers

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema voor veel werkgevers. Om ervoor te zorgen dat medewerkers nu èn in de toekomst productief en gezond kunnen blijven werken, is het belangrijk om in te zetten op amplitie. Wat is dit precies, en wat is het verschil met preventie?

Wanneer een van je medewerkers ziek wordt, levert dit je als ondernemer vaak een flinke kostenpost op. Zo moet de zieke medewerker doorbetaald worden, en heb je een tijdelijke vervanger nodig. Deze maatregelen noemen we ook wel curatie. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het voorkomen van gezondheidsproblemen van medewerkers die uitval kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan een te zware fysieke belasting, te weinig beweging en werkstress.

Preventie draait erom dat medewerkers die tot de risicogroep behoren niet ziek worden. Amplitie gaat nog verder, deze aanpak focust op het verkleinen van de probleemgroep en de risicogroep. Zo is amplitie een aanvulling op preventie.

De voordelen van deze aanpak

Doordat medewerkers zelf aan de slag gaan met hun toekomstige inzetbaarheid, voelen zij zich sterker betrokken bij de organisatie en nemen ze eigen verantwoordelijkheid. Dit zorgt ervoor dat er minder verzuim optreedt en dat medewerkers loyaler blijven aan de organisatie. Uit onderzoek van PWC, Oxford Economics en CIPD Absence management (2016), blijkt heel concreet dat een combinatie van preventie en amplitie je organisatie veel kan brengen. Een investering van € 1 in preventie en amplitie levert een rendement op van maar liefst € 5. Ook blijkt dat het ziekteverzuim bij deze aanpak met 40% daalt. Doordat er minder medewerkers uitstromen, dalen de kosten van het zoeken van nieuwe medewerkers met 25%.

Aan de slag met amplitie

Een belangrijk kenmerk van amplitie, is dat medewerkers zelf de regie nemen op het gebied van inzetbaarheid. Ze onderzoeken dus zelf waar mogelijke knelpunten liggen, met de ondersteuning van hun leidinggevende en werkgever. Wil je graag binnen jouw eigen organisatie werk maken van amplitie? Dan stel je niet alleen budget, maar ook de nodige instrumenten beschikbaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan coaching om een goede werk- privébalans te verbeteren voordat deze verstoort kan worden, of om een betere houding aan te nemen achter een bureau voordat deze klachten op kan leveren. Zo kun je voorkomen dat medewerkers het risico lopen op gezondheidsproblemen die tot uitval kunnen leiden. Een win-win dus!

amplitie