Week van de Werkstress 2022: Mentaal en fysiek sterk!

Depressietest

Heb je depressieve klachten of heb je last van een dip? Ook al gebruiken we deze termen misschien vaak door elkaar, ze betekenen niet hetzelfde. Een depressie is namelijk meer dan een dip.  

Mentaal Vitaal (onderdeel van Trimbos-instituut) biedt een gratis test aan om een indicatie te geven over depressieve klachten. De test is een vertaling van de CES-D schaal (Center for Epidemiologic Studies Depression). 

Meer informatie en de depressietest vindt u via onderstaande link. 

depressietest