Schrijf je in voor de nieuwsbrief

U bent ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Week van de Werkstress

Emloyee Journey: een nieuwe manier van welzijn meten

Zilveren Kruis is als zorgververzekering primair verantwoordelijk voor het toegankelijk en betaalbaar houden van zorg. Met een toenemende druk op de GGZ en de huisartsenzorg door mensen met mentale klachten, zet Zilveren Kruis zich in om deze sectoren te ontlasten. Een van de manieren waarop zij zich inzetten is door preventief aan de slag te gaan met stress door arbeidgerelateerde oorzaken. Dit doen zij door de samenwerking aan te gaan met werkgevers op belangrijke thema’s als werksdruk en werkstress.

Frederique Maring en Riëlle Nij Bijvank werken beiden bij Zilveren Kruis en zijn onderdeel van het team ‘Gezond Ondernemen’. In het kader van de week van de werkstress vertellen zij meer over hoe Zilveren Kruis bedrijven ondersteunt bij de preventie van werkstress. Ze gaan in op de effecten van verbinding op mentaal welzijn en vertellen over een onderzoek dat het team in het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek hebben ze een nieuwe methodiek onderzocht: de Employee Journey.

Van interventies naar visie

Hoewel bedrijven al langer bezig zijn met het bevorderen van de gezondheid van hun medewerkers, was dit tot een aantal jaren geleden vooral gericht op interventies. Riëlle vertelt “Er werden veel trainingen en workshops georganiseerd binnen bedrijven, maar er was nog geen echte visie. Gelukkig zien we steeds meer dat bedrijven hier wel over gaan nadenken. Bedrijven gaan meer in gesprek over leiderschap, de cultuur binnen een organisatie en het mentale welzijn van de medewerkers.” Frederique haakt aan: “De interventies zijn nog steeds belangrijk en kunnen werknemers veel bieden. Maar de interventies moeten onderdeel zijn van een visie die doorklinkt in elke laag van een organisatie.” Hoewel steeds meer bedrijven dus aan de slag gaan met het welzijn van medewerkers merken Riëlle en Frederique op dat er nog steeds een stijging is in verzuim door burn-out klachten bij werknemers. Voor het team ‘Gezond Ondernemen’ was dit de aanleiding om te gaan kijken hoe deze trend gebroken kan worden.

De Employee Journey

Om vast te kunnen stellen waar deze stijging aan verzuim door burn-out klachten vandaan komt, is het nodig om de mens centraal te zetten. Er moet gekeken worden naar de behoefte van de werknemer. Daarbij is het van belang dat deze behoefte vanuit een breder persepctief bekeken wordt. Om dit brede perspectief te kunnen creeëren heeft TNO, een samenwerkingspartner van Zilveren Kruis, de Employee Journey-methode ontwikkeld.

De methodiek

Riëlle legt uit hoe de Emloyee Journey-methode in zijn werk gaat “De Employee Journey laat medewerkers op een hele praktische manier punten zetten en lijnen trekken. Deze lijnen worden voor zeven indicatoren uitgetekend: belasting, inspanning, zingeving, bevlogenheid, hulpbronnen, behoefte aan herstel en stressklachten. Tijdens ons onderzoek lieten we deelnemers deze lijnen uitzetten voor een stressvolle periode die zij hebben meegemaakt. Door zo'n praktische taak uit te voeren kregen deelnemers snel inzicht in welke indicatoren stress verhogend werkte en welke indicatoren juist zorgden voor stressvermindering.

Naast dat de werknemer veel inzicht krijgt in eigen patronen, is de Employee Journey ook waardevol voor de werkgever. Een werkgever kan met deze methode goed inzicht krijgen in de effecten van een interventie. “Het effect van een interventie kan niet worden gemeten aan de hand van een 1 en een 0 meting. Daarvoor zijn er te veel factoren die meespelen. Met de Employee Journey kan er veel beter inzichtelijk worden gemaakt hoe een interventie heeft bijgedragen aan het welzijn van een medewerker”, aldus Riëlle

Employee Journey als gespreksstarter

Naast dat de Employee Journey een goede tool kan zijn om een beeld te creëren van hoe een werknemer reageert op de werkomgeving. Kan de methode ook helpen als gespreksstarter”, vertelt Frederique. “Het maken van een Employee Journey voor je eigen situatie of voor de situatie van het team kan helpen bij het maken van een systeemverandering. Je gaat samen kijken naar hoe de organisatie nu is ingericht, en hoe dat misschien beter kan.

Verbinding tegen stress

Door binnen een team aan de slag te gaan met de Employee Journey en stress bespreekbaar te maken zoek je de verbinding met elkaar op. Verbinding maken met elkaar kan enorm bijdragen aan stressvermindering. “Er ligt hier een belangrijke taak voor zowel leidinggevenden als collega’s. Vragen hoe het echt met iemand gaat zorgt er voor dat je de werkomgeving menselijker maakt", aldus Riëlle. Frederique beaamt dit en vult aan “We moeten normaliseren dat we ook praten over lastige situaties, bijvoorbeeld als het minder goed gaat op werk of in de privésfeer. Dat kan helpen bij het verminderen van werkstress.

Kijken naar het totaalplaatje

Één boodschap is duidelijk: Hoewel organisaties al op de goede weg zijn als het gaat om het welzijn van hun medewerkers, is er een systeemverandering nodig. Frederique en Riëlle bevestigen dit: “We moeten leren van onze eigen patronen en de patronen binnen een organisatie. Niet meer kijken naar individuele momenten maar naar het totaal plaatje. Als we dat gaan doen kunnen we het systeem veranderen. En dan kunnen we echt grote stappen zetten op het gebied van de preventie van werkstress.

zilveren-kruis-artikel