Week van de Werkstress 2021: Mentaal sterk!

Een belangrijke factor bij de ontwikkeling en het behoud van mentale kracht is zingeving. Wat is de zin van het werk dat iemand doet, wat betekent het voor hemzelf en voor anderen? Betekenis toekennen aan het werk dat je doet is een basisbehoefte om gemotiveerd en met plezier te werken. Informatie over de doelen en resultaten van je organisatie, of van specifieke projecten waar je bij betrokken bent is hierbij essentieel. Met name over de bijdragen die jij en anderen hieraan (kunnen) leveren.

Iedereen kan bijdragen aan betekenis!

Zingeving is vaak een uitdaging voor leidinggevenden. Door informatie te delen en op de juiste wijze terugkoppeling te geven over resultaten, draag je hier in belangrijke mate aan bij. Ieder teamlid kan ook zélf ruimte scheppen voor betekenisvol werk. Bijvoorbeeld door naar informatie over doelen en resultaten te vragen, en deze bij samenwerking zelf actief met collega’s te delen.


Zo werkt het: hier krijgen mensen wel/geen goede zin van
•    Zingeving heeft te maken met de betekenis die werknemers (kunnen) toekennen aan hun werk. ‘Waarom doe ik wat ik doe?’ ‘Wat draagt mijn werk bij aan de organisatie en aan de samenleving?’ ‘Hoe tevreden of ontevreden zijn de mensen voor wie we het doen?’
•    Als iemand werk doet waarvan hij het nut niet inziet of te horen krijgt, gaat de motivatie onherroepelijk achteruit, hoe verantwoordelijk of plichtsgetrouw hij of zij verder ook is. 
•    In veel organisaties zijn zingeving en betekenisvol werk een stuk minder vanzelfsprekend dan je misschien denkt. Dit komt doordat zij processen hebben opgeknipt in losse delen. Die deelprocessen zijn vervolgens belegd bij afzonderlijke afdelingen. 
•    Vooral in grotere organisaties kan het resultaat gemakkelijk zijn dat mensen op die afdelingen alleen zicht hebben op hun (beperkte) deelbijdrage, niet op het hele proces. En al helemaal niet op het eindresultaat. 
•    Het komt ook nogal eens voor dat complete afdelingen helemaal geen contact hebben met de klanten of cliënten die hun organisatie bedient. Ze zien dus ook nooit of die tevreden of ontevreden is over het product of de dienstverlening. 
•    Een ander probleem bij deze werkwijze kan zijn dat er weinig direct contact is tussen medewerkers van verschillende afdelingen, omdat dit volledig verloopt via de afdelingsleiders. Deze laatsten lossen ook problemen tussen afdelingen op.
•    Op deze manier hebben medewerkers weinig zicht op het effect dat hun opstelling en handelswijze heeft op collega’s van andere afdelingen. Ook krijgen ze niet of nauwelijks de kans om problemen zelf op te lossen en betekenisvolle relaties te onderhouden.
•    Een complete bedrijfsstructuur verander je niet zomaar. Gelukkig leggen ook kleine gebaren gewicht in de schaal. Een probleem tóch zelf oplossen, bijvoorbeeld. Even de tijd nemen om die collega wél toelichting te geven. En gewoon vragen naar resultaten. Daar krijgt iedereen goede zin van!
•    Wil je als leidinggevende met zingeving aan de slag, houd het dan simpel. Vraag je af waar mensen goede zin van krijgen. En stel ze die vraag vooral ook hardop.