Week van de Werkstress 2023

Als je mentale kracht wilt bevorderen door het werk anders in te richten, helpt het als je weet waar je precies aan kunt sleutelen en welk effect dat heeft. Ook kan het inspirerend zijn om je te spiegelen aan een ideaal. Hoe zou een organisatie opereren die rond mentale kracht alles perfect voor elkaar heeft? En hoe dicht benader jij dat ideaal al?

3-cirkels-blauw

Drie concrete knoppen om aan te draaien 

Een samenwerkingsverband van de sociale partners heeft zich gebogen over het verband tussen de organisatie van het werk en duurzame inzetbaarheid. Hun visiestuk geeft drie concrete ‘knoppen om aan te draaien’ bij vaststelling of wijziging van de inhoud van het werk. Veel van de hiervoor relevante factoren danken hun invloed aan het effect op de mentale kracht van medewerkers. De drie knoppen waar je aan kunt draaien zijn hieronder te vinden.

Verder lezen? Sociale Partners Samen voor Duurzame Inzetbaarheid (SPDI), Win-winkansen verzilveren bij de organisatie van het werk: sleutel tot duurzame inzetbaarheid

Spiegel je aan de ideale organisatie

Het kan ook inspirerend zijn om je te spiegelen aan de ideale organisatie. Een praktische meetlat is het deugdenmodel van de Amerikaanse psychologen Martin Seligman en Chris Peterson. Dit is bedoeld als classificatie voor mentale gezondheid. Het identificeert 24 mentale vermogens en brengt die onder in 6 ‘deugden’. Ter verhoging van de praktische toepasbaarheid in organisaties staat in onderstaande figuur bij ieder karakterkenmerk een concreet voorbeeld.

Meer weten? Lees uitleg over het deugdenmodel bij het Amerikaanse VIA Institute on Character.