Week van de Werkstress 2022: Mentaal en fysiek sterk!

Als leidinggevende kun je medewerkers natuurlijk niet met een knip van je vingers mentaal sterk maken. Maar je kunt wél een grote bijdrage leveren aan een mentaal sterk team. Namelijk door je af te vragen wat je mensen nodig hebben en je in te spannen voor werkomstandigheden die hierop inspelen. Het principe van coachend of ‘dienend’ leiderschap kan hierbij helpen. 

Vraag je af wat jouw mensen nodig hebben

Het idee van coachend leiderschap vormt een afwijzing van macht en hiërarchie als uitgangspunten voor teammanagement. In plaats daarvan legt het de nadruk op dienstbaar zijn aan je medewerkers. Wat hebben zij nodig om mentaal sterk te staan en optimaal te presteren? Hoe kun je ze laten schitteren? Dit vraagt om bewustwording, zingeving en een focus op persoonlijke groei van medewerkers.

Begin desnoods klein en bij jezelf

Als leidinggevende dienstbaar zijn aan de behoeften van je medewerkers klinkt gemakkelijker dan het in de praktijk vaak is. Je hebt namelijk niet alleen te maken met je eigen team, maar ook met de cultuur en de heersende managementstijl binnen je organisatie. Zijn die strijdig met het principe van coachend leiderschap, dan beperkt dat jouw ruimte om hier zelf wel vanuit te gaan. Toch hoef je echt niet meteen te streven naar een organisatiebrede cultuuromslag om resultaat te boeken. Ook klein en bij jezelf beginnen kan voor mooie resultaten zorgen. Bijvoorbeeld door actief aan de slag te gaan met de elementen van coachend leidinggevenden. 
 

Tien elementen van coachend leidinggeven

Hoeveel kun jij er toepassen in de dagelijkse omgang met je team?

1.    Luisteren: goed luisteren naar wat een medewerker of team wel en niet zegt.
2.    Empathisch vermogen: je inleven in medewerkers en hun wensen en drijfveren begrijpen.
3.    Helend vermogen: rust brengen, ervoor zorgen dat mensen zich veilig voelen en vertrouwen hebben in de toekomst.
4.    Bewustzijn: voldoende (zelf)bewustzijn hebben, waardoor je problemen vanuit meerdere invalshoeken kunt bekijken.
5.    Overtuigingskracht: vertrouwen op de kracht van je argumenten en zienswijze, niet je machtspositie gebruiken om verandering door te drukken.
6.    Conceptueel denken: verder kunnen kijken dan de dagelijkse werkzaamheden, dankzij een duidelijke missie, visie, identiteit en heldere kernwaarden.  
7.    Vooruitkijken: inzicht hebben in de verwachte uitkomst van een situatie of mogelijke beslissing.
8.    Rentmeesterschap: toegewijd zijn aan het optimaal functioneren van individuele medewerkers en het team als geheel.
9.    Anderen laten groeien: de intrinsieke waarde zien van medewerkers, buiten hun rol in de organisatie. Betrokken zijn bij medewerkers en hun persoonlijke en zakelijke groei stimuleren.
10.    Bouwen aan de gemeenschap: zoeken naar mogelijkheden om een gemeenschapsgevoel te creëren binnen (een deel van) de organisatie. 

Meer weten?
Lees uitleg over de 10 eigenschappen van coachend leidinggevenden van het Amerikaanse Spears Center for Servant Leadership. 

geef-coachend-leiding

Liever wat meer focus?

De tien eigenschappen zijn allemaal waardevol, maar mogelijk wil je toch graag wat meer focus aanbrengen. Bijvoorbeeld omdat je de behoeften van je medewerkers in kaart hebt gebracht. Of omdat je al weet welke elementen van mentale kracht binnen jouw team een impuls kunnen gebruiken. Onderstaande figuur koppelt de eigenschappen van coachend leidinggeven aan de mentale schijf van vijf. Zo zie je in één oogopslag hoe je de gewenste accenten kunt zetten.