Week van de Werkstress 2021: Mentaal sterk!

Persoonlijke en professionele ontwikkeling zijn belangrijker dan ooit. De wereld om ons heen verandert steeds sneller. En we staan voor grote maatschappelijke opgaven, zoals het klimaat, de energietransitie en de gevolgen van vergrijzing. Deze uitdagingen bieden veel kansen, ook om te werken aan mentale kracht. Tegelijkertijd staat die kracht onder druk wanneer mensen en organisaties de vereiste wendbaarheid en mobiliteit niet kunnen opbrengen. Wat we nodig hebben is een leercultuur, maar die ontstaat niet vanzelf. We moeten er allemaal aan wennen én aan werken.

Berust niet in knelpunten, ga ermee aan de slag

In de praktijk is er bij de leercultuur in ons land nog een wereld te winnen. Het voornaamste probleem is dat het in de praktijk lang niet iedere medewerker en organisatie lukt om aan scholing en ontwikkeling te doen. Ook niet als de wens er op zich wel is. Maar berusten in knelpunten helpt niet, ze zijn er om te worden opgelost. En daar kan iedereen aan bijdragen.

Op weg naar een leercultuur: wat is jouw bijdrage?

Knelpunten Mogelijkheden werkgever Mogelijkheden medewerker

Scholing is vaak duur of lastig te combineren met zaken als zorg en werk.


Organiseer scholing onder werktijd. Denk na over learning on the job en leren van collega’s. Bied of regel financiële ondersteuning.

Zoek of vraag naar mogelijkheden om tijdens het werk te leren. Of vraag bij je werkgever naar financiële ondersteuning.

Niet iedereen is goed op de hoogte van mogelijkheden voor scholing en ontwikkeling. Wacht niet af tot medewerkers naar de mogelijkheden vragen, geef actieve voorlichting. Vraag je werkgever naar de mogelijkheden. Informeer bij collega’s. Snuffel zelf op internet.
Opleidingen spelen niet altijd even goed in op de behoeften van medewerkers en organisaties. Vraag medewerkers naar hun wensen en behoeften. Organiseer maatwerktraining op de werkvloer.  Aarzel niet om aan te geven wat je wilt of nodig hebt. Niet als eis, maar om aan je werkgever te laten zien dat je er een succes van wilt maken.
Veel medewerkers hebben negatieve gevoelens over leren omdat ze denken dat ze er niet goed zijn in. Zet ambassadeurs in: bijvoorbeeld collega’s die hebben ervaren dat ze het wél kunnen. Vraag naar mogelijkheden om al werkend te leren. Je hoeft echt lang niet altijd de boeken of de schoolbanken in.
Sommige organisaties twijfelen of ze in staat zijn om scholing en ontwikkeling succesvol te organiseren. Als jij kunt aangeven welke kennis en vaardigheden nodig zijn, ben je al een heel eind. Laat je bij het formuleren van antwoorden ondersteunen door specialisten.  Bied aan om mee in te kaart te brengen waar collega’s behoefte aan hebben. Suggereer een werkgroep met medewerkers en leden van het management.


Meer weten?
Lees onderzoek uit 2019 naar wat er schort aan de leercultuur in ons land. Of bekijk de uitdagingen op het gebied van aanpassingsvermogen die de SER heeft geïdentificeerd.