Week van de Werkstress 2022: Mentaal en fysiek sterk!

Modellen zoals de mentale schijf van vijf geven inzicht in universele behoeften op het gebied van mentale kracht. Streef je naar een mentaal krachtige organisatie, dan is het belangrijk om er rekening mee te houden dat de precieze behoefte per persoon verschilt. Een one size fits all aanpak heeft daarom weinig kans van slagen en is in elk geval niet erg efficiënt. Het is juist zaak om binnen je collectieve aanpak ruimte te scheppen voor individueel maatwerk. Hiervoor zul je je moeten verdiepen in de individuele behoeften van medewerkers. 

Drie hulpmiddelen om individuele behoeften te meten

 • De Duurzame InzetbaarheidsindeX (DIX) van TNO meet onder andere de gezondheid, motivatie, betrokkenheid en werk-privébalans van medewerkers. Al deze factoren zijn van groot belang voor duurzame mentale kracht. Medewerkers krijgen hun scores met uitleg en adviezen teruggekoppeld in hun persoonlijke dashboard. Dit helpt hun om aan te geven hoe hun werkgever hen kan ondersteunen.

  Meer weten? Lees de informatie van TNO of bekijk voor nadere uitleg dit filmpje

 • Het model ‘Werk als waarde’ van Prof. J.J.L. van der Klink focust op het belang van zelfontplooiing en zingeving voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Centrale gedachte: individuele medewerkers moeten in staat en gemotiveerd zijn om te werken, maar hun werkcontext moet ook mogelijkheden bieden om waardevolle taken uit te voeren. Het model daagt je aan de hand van zeven werkwaarden uit om te onderzoeken wat mensen belangrijk vinden in hun werk. En in hoeverre ze dit zelf kunnen realiseren en in welke mate de werkcontext hen hierin kan of moet faciliteren.

  Meer weten?
  Lees uitleg over het model en de capability benadering. Of bekijk een visuele verbeelding van het model en een infographic met de zeven werkwaarden.

 • De behoeften van medewerkers op het gebied van mentale kracht komen voor een belangrijk deel voort uit de (dis)balans tussen hun werklast en hun draagvermogen. Het Job Demands-Resources Model kan je helpen om dit in kaart te brengen en te monitoren. Houden energievreters en energiegevers elkaar in evenwicht? En waar wringt de schoen precies als dat niet zo is.

  Meer weten?
  Lees uitleg over het model van de Vlaamse overheid of een uitgebreide bespreking met kritische kanttekeningen door Wilmar Schaufeli.