Schrijf je in voor de nieuwsbrief

U bent ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Week van de Werkstress

“De Community Mentale Gezondheid gelooft in een samenleving waarin mentale gezondheid in relatie tot werk centraal staat.” Maar wat betekent dat eigenlijk? Eindigt de mentale gezondheid als je naar huis gaat? Of lopen werk en privé wat dat betreft in elkaar over? Wij denken het laatste: mentale gezondheid stopt niet thuis en stopt niet op het werk. Het loopt door elk onderdeel van het leven.  Dat betekent ook dat de verantwoording voor mentale gezondheid niet stopt op het werk, en dus niet stopt bij de werkgever. 

Het gesprek aan gaan 

Werkgever en werknemer zorgen samen voor een gezonde balans. Werkgever zorgt voor een gezonde werkomgeving, werknemer zorgt goed voor zichzelf. En samen zorgen ze voor oprechte aandacht voor elkaar. Door met elkaar in gesprek te blijven en samen te kijken wat nodig is. Leidinggevende en werknemer doen dat tijdens de afgesproken gesprekscyclus, maar zeker zo belangrijk is het praatje tussendoor met een kop koffie of een wandelingetje. De vraag ‘hoe gaat het met je?’ mag vaker aan elkaar gesteld worden. Herken je dit in je eigen organisatie? Worden de gesprekken gevoerd? Of valt er nog wat winst te behalen hier? 

De koerskaart als ondersteuning bij het voeren van een gesprek

Als werkgever wil je natuurlijk graag weten hoe het is gesteld met de mentale gezondheid op organisatieniveau, en wat zijn stappen die de organisatie kan nemen om dit te behouden of verbeteren? Wij als community geloven erin dat de sleutel ligt bij de mensen die het werk uitvoeren. Zij weten als geen ander waar ze tegenaan lopen en wat hen zou helpen. Het is de kunst om goed naar ze te luisteren. In dat kader willen we graag de Koerskaart in het zonnetje zetten.  

De Koerskaart bestaat sinds 2008 en is de loop der jaren doorontwikkeld tot een werkvorm waarbij werkgevers en werknemers laagdrempelig met elkaar in gesprek gaan. Het is een goed middel om te luisteren naar een grote groep mensen. Het instrument is zelfs geschikt om met hele organisaties tegelijk in gesprek te gaan en zo het net op te halen. De kaart kan gebruikt worden zonder externe gespreksleiders, de mensen aan tafel doen het met elkaar.  Begeleiding kan wel wenselijk zijn om meerdere tafels te begeleiden voor een bredere beleving (denk aan grote events) of als inhoudelijk expert aan tafel. Ook voor vertaling van de resultaten naar een plan van aanpak kan begeleiding van een expert helpen. 

De koerskaart pakt per kaart een onderdeel vast, bijvoorbeeld sociale veiligheid, werkstress of werk-privé balans. Er zijn veel verschillende kaarten beschikbaar, voor een lage prijs of zelfs gratis. Een maatwerkkaart voor een eigen thema kan ook gemaakt worden.  

Tijdens de Week van de Werkstress (11 t/m 15 november 2024) zullen wij een event organiseren waarin u de koerskaart zelf live kunt ervaren.