Schrijf je in voor de nieuwsbrief

U bent ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Week van de Werkstress

Wanneer iemand wordt aangetast in zijn of haar sociale veiligheid, kan dit impact hebben op de psychosociale arbeidsbelasting van diegene. De gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen hier ook zeker aan bijdragen. Een te hoge psychosociale arbeidsbelasting kan ervoor zorgen dat mensen last krijgen van burn-out(klachten). Dat is iets wat we graag willen voorkomen. 

Op 13 maart 2024 presenteerde de Regeringscommissie Grensoverschrijdend Gedrag de Handreiking Cultuurverandering op de werkvloer; Over preventie en de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt voor in alle sectoren. De handreiking geeft dan ook aan dat werkgevers zich bewust moeten zijn dat het ook in hun organisatie kan gebeuren en dat het beter is om het te voorkomen door een open aanspreekcultuur te creëren. Zoals de titel van het rapport al aangeeft, geeft deze handreiking handvatten om een cultuurverandering op de werkvloer te weeg te brengen. 

Tijdens de conferentie Nationaal Actieprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Seksueel Geweld werd het belang van het bespreekbaar maken van gewenst en niet-gewenst gedrag op de werkvloer benadrukt. Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Sport, plaatsvervangend DG Hanneke van den Bout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en regeringscommissaris van Grensoverschrijdend Gedrag Mariëtte Hamer waren alle drie aanwezig om hun visie te geven op het Nationale Actieplan en seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

De Handreiking en het Nationaal Actieprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Seksueel Geweld laten zien dat sociale (seksuele) veiligheid op de werkvloer van groot belang is. De grote opkomst van de conferentie benadrukt dat er veel partijen in Nederland zijn die zich bezig houden met en zich inzetten voor een open aanspreekcultuur om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Op die manier zorgen veel organisaties ervoor dat er minder mensen zorgen en stress op hun werk krijgen en uiteindelijk minder mensen uitvallen.