Schrijf je in voor de nieuwsbrief

U bent ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Week van de Werkstress

Werkstress is een onderwerp waar steeds vaker aandacht voor is. Voorkomen is een uitdaging, want één oplossing is er niet. OVAL organiseert ook dit jaar weer de Week van de Werkstress waarin het thema ‘Sociale Veiligheid’ centraal staat. Sociale Veiligheid is van ons allemaal, maar niet vanzelfsprekend. Een sociaal onveilige werkomgeving vertaalt zich in lagere productiviteit, meer verzuim, en soms zelfs langdurige uitval: onwenselijke situaties voor zowel de werknemer als de werkgever. Daarom zet OVAL van 11 tot en met 15 november 2024 Sociale Veiligheid op de kaart voor heel werkend Nederland. Daarnaast wordt er op 13 november hét Week van de Werkstress-evenement georganiseerd met interessante sprekers en interactieve sessies.  

Werkdruk, inclusieve werkomgeving en persoonlijk leiderschap  

Tijdens de Week van de Werkstress 2024 worden er naast Sociale veiligheid nog drie subthema’s behandeld die alles te maken hebben met een sociaal veilige dan wel onveilige werkomgeving: werkdruk, inclusieve werkomgeving en persoonlijk leiderschap. De juiste aandacht voor deze thema's draagt bij aan een sociaal veilige werkomgeving waarbij medewerkers kunnen zijn wie ze willen zijn, en zich op een duurzame, gezonde én succesvolle manier kunnen ontwikkelen.  

Partnerpakketten 

Het succes van de Week van de Werkstress is te wijten aan samenwerking. Tijdens deze week maar ook gedurende de rest van het jaar zoekt OVAL de samenwerking op zodat kennis, expertise en ervaringen worden gedeeld. Ook dit jaar biedt OVAL verschillende manieren om je als partner te verbinden. Partners van de Week van de Werkstress laten zien dat dat zij maatschappelijk betrokken zijn en een sociaal veilige werkomgeving belangrijk vinden. Daarnaast brengt een partnerschap een groot netwerk en zichtbaarheid met zich mee. 

Het Week van de Werkstress-evenement  

In de Week van de Werkstress 2024 organiseert OVAL op woensdag 13 november weer het Week van de Werkstress-evenement. Tijdens het evenement wordt er op een interactieve manier de dialoog aangegaan over sociale veiligheid op de werkvloer, en hoe werkdruk, een inclusieve werkomgeving en persoonlijk leiderschap hier effect op hebben.