Schrijf je in voor de nieuwsbrief

U bent ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Week van de Werkstress

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil verlofregelingen overzichtelijker maken. Op dit moment zijn er veel verschillende regelingen voor werknemers om verlof aan te vragen. Dit maakt het onoverzichtelijk waardoor werknemers niet altijd weten dat ze verlof kunnen aanvragen of op welke manier dit moet gebeuren. Bijvoorbeeld: wanneer iemand een kind krijgt, zijn daar zeven verschillende regelingen voor. Het ministerie wil alle regelingen terugbrengen naar de volgende drie:  

  • Zorg voor kinderen 

  • Zorg voor naasten 

  • Persoonlijke situaties 

Minder werkstress en arbeidsparticipatie bevorderen 

De vereenvoudiging van de verlofregelingen kan bijdragen aan minder werkstress en de arbeidsparticipatie bevorderen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft demissionair minister Karien van Gennip het volgende: 

Hoewel werknemers die verlof opnemen op korte termijn tijdelijk niet inzetbaar zijn, wordt met de mogelijkheid verlof op te nemen beoogd bij te dragen aan het structureel op peil kunnen houden van de arbeidsduur en arbeidsparticipatie, als door privéomstandigheden zorgverantwoordelijkheden toenemen.” 

Werk en privé zijn altijd een samenspel in het leven en wanneer het privéleven extra aandacht vraagt, kan dit impact hebben op het werk en werkstress. Wanneer er mogelijkheden zijn voor verlof, kan er druk van de ketel gehaald worden, wat weer een positief effect heeft op de werkstress. Het overzichtelijker maken van de verlofregelingen zorgt er tevens voor dat werknemers beter weten waar ze aan toe zijn en voor welke zaken ze verlof kunnen opnemen.  

Lees meer over het vereenvoudigen van het verlofstelsel in de kamerbrief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid