Schrijf je in voor de nieuwsbrief

U bent ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Week van de Werkstress

De Community Mentale Gezondheid gelooft in een samenleving waarin mentale gezondheid in relatie tot werk centraal staat. Het is de missie van de Community Mentale Gezondheid om een dynamische en inclusieve community te vormen die continu en actief bijdraagt aan het verbeteren van het welzijn en de mentale gezondheid van (potentieel) werkenden. Het stimuleren van uitwisseling van kennis en ervaringen - zoals dit artikel - is onderdeel maakt onderdeel uit van de strategie om deze missie te volbrengen.  

Het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid presenteerde met trots de whitepaper "Een nieuwe kijk op werkdruk", een benadering die belooft de manier waarop we werkdruk begrijpen en aanpakken, te transformeren. De ceremoniële overhandiging van het eerste exemplaar aan Prof. Christiaan Vinkers symboliseert een belangrijke stap voorwaarts in onze benadering van werk gerelateerde stress. 

Vernieuwend in de aanpak is zicht op persoonlijke opbrengsten. Dat leert dat hard werken niet altijd loont. Centraal in de whitepaper staat een nieuwe definitie van werkdruk: een disbalans tussen werkinspanning en persoonlijke opbrengsten, ontspanning, en herstel. Deze disbalans heeft niet alleen invloed op de motivatie, het welbevinden en de vaardigheden van de medewerker, maar ook op hun verbinding met anderen, wat uiteindelijk ten koste gaat van zowel persoonlijk functioneren als duurzame inzetbaarheid. 

Het whitepaper, geïnspireerd door het werk van Nijp (2022) in "Inspanning uit balans: Een integraal psychologisch perspectief op de werkdrukproblematiek", biedt een frisse en diepgaande analyse van werkdruk als een complex fenomeen dat zowel door persoonlijke als externe factoren wordt beïnvloed. Het introduceert een nieuw werkdrukmodel dat de delicate balans tussen inspanning, ontspanning, en persoonlijke opbrengsten onderstreept als cruciale elementen voor het handhaven van werknemerswelzijn en het bevorderen van hun duurzame inzetbaarheid. 

Vanuit deze nieuwe definitie volgt een gerichte aanpak om de inspanningsbalans te herstellen. Dit vereist een tweeledige strategie: het verminderen van inspanning en tegelijkertijd het vergroten van ontspanning, herstel, en persoonlijke opbrengsten. Deze aanpak erkent de complexiteit van werkdruk en biedt een holistische benadering voor het aanpakken ervan. 

Een sleutelaspect van het nieuwe model is de erkenning van de IGLO - de interactie tussen individuele, groeps-, leiderschaps-, en organisatorische factoren - en hun invloed op werkdruk. Door de dynamiek tussen deze factoren te begrijpen, kunnen we gerichter interventies ontwerpen die niet alleen de symptomen van werkdruk aanpakken, maar ook de onderliggende oorzaken. 

De presentatie van het whitepaper is niet alleen een moment van viering maar ook een oproep tot actie. Het nodigt organisaties, leiders, en werknemers uit om samen te werken aan het creëren van werkomgevingen die niet alleen productief zijn, maar ook bevorderlijk voor het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van iedereen. 

Met "Een nieuwe kijk op werkdruk", is er een nieuwe aanpak van werkdruk. Een tijdperk waarin we niet alleen streven naar het verminderen van stress op de werkvloer, maar ook naar het creëren van een omgeving waarin elke werknemer kan floreren. 

Download het whitepaper gratis via onderstaande button.