Week van de Werkstress 2021: Mentaal sterk!

Voor sommige mensen gaat voortdurende ontwikkeling vanzelf. Zij weten de weg te vinden naar nieuwe uitdagingen, scholing en desnoods een andere werkgever. Anderen zijn minder zelfredzaam. Ze zijn bijvoorbeeld minder mondig, hebben minder zelfvertrouwen of kampen met tijdgebrek. Geldt dit voor jou of voor de mensen aan wie je leidinggeeft? Denk dan vooral niet dat op het gebied van ontwikkeling alles altijd vanzelf moet gaan. Regel ondersteuning als die nodig is. 

Wat telt is de keuze voor verandering

Er zijn allerlei situaties denkbaar waarin zulke ondersteuning welkom of noodzakelijk is. Dat is geen reden voor schaamte, maar voor actie. Meestal hebben mensen niet gekozen voor de situatie waarin ze zitten. Wat telt is de keuze om er verandering in te willen brengen. De praktijk wijst uit dat bijvoorbeeld praktisch opgeleiden zich vaak minder gemakkelijk zelfstandig redden. Maar ook veel ouderen, medewerkers met een zware zorgtaak, flexwerkers, mensen met een migratieachtergrond en medewerkers met een fysiek of psychisch zwaar beroep. Het goede nieuws is: er zijn allerlei regelingen die drempels kunnen verlagen
 

Vier regelingen om ontwikkeldrempels te verlagen

De rijksoverheid biedt diverse subsidiemogelijkheden om scholing en mobiliteit op de arbeidsmarkt binnen bereik te brengen. Sommige regelingen lopen via de werkgever, andere mikken rechtstreeks op de werknemer. Vier voorbeelden:

Levenlanglerenkrediet

•    Moet financiële drempels wegnemen voor medewerkers die zich willen blijven ontwikkelen maar dat niet zelf kunnen betalen. 
•    Voorziet in een lening waarmee mensen hun college- of lesgeld kunnen betalen.
•    Is bedoeld voor mensen tussen de 18 jaar en 56 jaar die geen recht meer hebben op studiefinanciering.
•    Kent vanaf studiejaar 2024-2025 een hogere leeftijdsgrens (57 jaar). Dit houdt verband met de stijging van de AOW-leeftijd.

Nederland leert door •    Moet mensen helpen zich te ontwikkelen, hun positie te versterken en eventueel over te stappen naar een andere baan of sector. 
•    Speelt in op baanonzekerheid door de snel veranderende arbeidsmarkt en de coronacrisis. 
•    Biedt subsidie voor iedereen tussen 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd, ongeacht arbeidssituatie of contractvorm.
•    Voorziet in kosteloze scholing, begeleiding of ontwikkeladvies. Ook sectoraal maatwerk is mogelijk.
SLIM-regeling  •    Moet leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) vanzelfsprekend maken. 
•    Staat voor: Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in Mkb-ondernemingen. 
•    Speelt erop in dat het in kleinere organisaties vaak minder vanzelfsprekend is dat medewerkers leren en ontwikkelen. 
•    Mikt ook de landbouw, horeca en recreatiesector, waar het door seizoenarbeid lastiger is om leerrijk werk te realiseren. 
STAP-budget •    Moet werkenden en werkzoekenden een sterkere positie geven op de arbeidsmarkt. 
•    Staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie en biedt een subsidie van maximaal € 1.000.
•    Biedt mensen een budget om opleiding, training of cursus te volgen. Bijvoorbeeld om een mbo-diploma te halen.
•    Is aan te vragen vanaf 1 maart 2022. De regeling vervangt de fiscale aftrek van scholingskosten, die eindigt op 1 januari 2022.


Meer weten?
Benut een praktische checklist om in kaart te brengen waarom scholing en ontwikkeling in jouw organisatie (nog) niet goed van de grond komen. Of doe je voordeel met een interventiewijzer om de zaken in beweging te krijgen.