Week van de Werkstress 2023

Hoe laat je zien en merken dat je iets belangrijk vindt? Simpel: door erover te praten. Niet één keer, maar stelselmatig. Dat is precies wat je moet doen met voortdurende ontwikkeling als bron van mentale kracht. Of je nu medewerker bent of leidinggevende: heb het erover. Wacht niet af of de ander er misschien over begint, maar leg je vragen, wensen of ideeën op tafel. Want als jij vindt dat iets voor medewerker én organisatie belangrijk is, mag je het altijd op de agenda zetten.

Kaart je bevindingen en problemen aan

Werkt je organisatie met jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken, dan zijn die een mooie aanleiding om persoonlijke en professionele ontwikkeling te bespreken. Maar ook buiten zo’n gesprekkencyclus om is het goed om vragen, bevindingen en inzichten te delen. Zeker als je merkt dat de ontwikkeling vastloopt. Want zeg nou zelf: als de auto die jij nodig hebt om op je werk te komen hapert, wacht je ook niet af tot de wegenwacht toevallig eens langskomt.
 

Leren en ontwikkelen: zeven tips om erover in gesprek te blijven

Of je nu medewerker bent of leidinggevende: met deze tips houd je het onderwerp op de agenda!

  1. Zie voortdurende ontwikkeling van álle medewerkers als een levensbehoefte van je organisatie. Wacht niet af tot de wederpartij over scholing en ontwikkeling begint. En al helemaal niet tot er een achterstand is opgebouwd. Met iets wat van levensbelang is, moeten werkgever én medewerker proactief omgaan.
  2. Maak duidelijk dat je leren en ontwikkelen belangrijk en vanzelfsprekend vindt. Stel het onderwerp systematisch aan de orde bij formele gesprekken.
  3. Zorg dat persoonlijke ontwikkeling bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. Neem als leidinggevende medewerkers mee in de ontwikkeling van de organisatie en maak duidelijk wat die voor hen betekenen. Geef als medewerker aan hoe jij je wilt ontwikkelen om een waardevolle bijdrage te blijven leveren aan de organisatiedoelen. 
  4. Benut gesprekken ook om samen te onderzoeken wat er nodig is om de beoogde ontwikkeling te realiseren. Dit vergroot de kans dat wat de werkgever aanbiedt goed aansluit op de behoeften en mogelijkheden van de medewerker. En dat je samen optimaal inspeelt op de behoeften van de organisatie.
  5. Waak voor het misverstand dat ontwikkeling altijd draait om scholingstrajecten. Neem ook de mogelijkheden mee voor informeel leren. Dit is laagdrempeliger en biedt kansen aan medewerkers met minder aanleg of interesse voor formeel leren.
  6. Probeer als het even kan tot een win-win situatie te komen. Onderzoek samen of de ontwikkeling en interesses van de medewerker parallel lopen met de ontwikkelingen van het werk en de behoeften van de organisatie. Maar maak het ook bespreekbaar als dit om wat voor reden dan ook niet kan.
  7. Maak op basis van het besprokene duidelijke afspraken over de uitvoering en leg deze vast. Dat kan bijvoorbeeld in een persoonlijk ontwikkelplan (POP), maar ook in een afspraak over outplacement.