Schrijf je in voor de nieuwsbrief

U bent ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Week van de Werkstress

Persbericht: Verdere stijging werknemers met burn-out klachten: 1,6 miljoen
Actie vanuit werkgevers en overheid noodzakelijk om werkstress te verminderen
 

Tilburg, 13 november 2023 – Eén op de vijf werknemers heeft last van burn-outklachten. Dat zijn 1,6 miljoen mensen. Dit zorgt voor 11 miljoen dagen per jaar dat werknemers ziek thuis zitten door werkstress en werkdruk. Dat blijkt uit de TNO factsheet 2023 naar aanleiding van de OVAL Week van de Werkstress die dit jaar van 13 t/m 17 november plaatsvindt.

“Deze cijfers zijn zeer zorgwekkend. Het aantal mensen dat last heeft van burn-outklachten is hoger dan ooit. Deze toenemende vloedgolf moet worden bestreden. Meer actie vanuit werkgevers, werknemers, maar ook vanuit de politiek is noodzakelijk om werkstress en burn-outs te voorkomen. Dit kan door investeringen in preventie (financieel) te stimuleren. Als we nu niets doen, zit in 2030 een derde van alle werknemers met een burn-out ziek thuis op de bank”, aldus Elwin Wolters, directeur OVAL.


Verzuim(kosten) door werkstress hoog

Het aandeel werknemers dat burn-outklachten ervaart is, na een daling in 2020, weer gestegen tot 20%. Het aantal verzuimdagen door werkstress is hierdoor opnieuw fors. Vorig jaar verzuimden werknemers in totaal 11 miljoen dagen door werkstress. Het hoogste verzuim door stressgerelateerde klachten is in het openbaar bestuur, de zorg en het onderwijs.

Daarnaast blijven de totale verzuimkosten vanwege werkstress voor werkgevers stijgen. In 2021 was dit 3.3 miljard euro. Het aandeel werknemers dat in 2022 verzuimde wegens werkstress is hoger dan in 2021. Bijna dertig procent van de werknemers geeft aan dat een te hoge werkdruk heeft geleid tot verzuim. De impact van dit verzuim is enorm; een werknemer zit ziek thuis, naaste collega’s ervaren extra werkdruk door het overnemen van werkzaamheden en een werkgever heeft hoge kosten, gemiddeld € 315,- per dag per werknemer. 41 procent van de werknemers vindt dan ook dat er (aanvullende) maatregelen nodig zijn tegen werkstress.
 

Sociale veiligheid en autonomie

Vrijwel alle werknemers geven aan sociale steun te vinden bij collega’s. Als het om psychologische veiligheid gaat, geeft bijna zeventig procent van de werknemers aan lastige kwesties naar voren te kunnen brengen. Bijna tachtig procent geeft aan gemakkelijk hulp te kunnen vragen. Het is goed nieuws dat werknemers de ruimte voelen om zich op de werkvloer te kunnen uiten. Een open en veilige werkomgeving kan uitval door burn-outklachten namelijk voorkomen.
 

(Ver)binding

Juist in deze tijd van het hybride werken, toenemende individualisering en een steeds krappere arbeidsmarkt is het belangrijk om als werkgever en werknemer extra aandacht te besteden aan (ver)binding als onderdeel van de mentale gezondheid. (Ver)binding maakt dat een werknemer ziet en gezien wordt. Dit is essentieel in een werkwereld waar steeds meer eenzaamheid en werkdruk ervaren wordt.

Om de aanpak van werkstress onder de aandacht van werknemers en werkgevers te brengen, organiseert brancheorganisatie OVAL jaarlijks de Week van de Werkstress. Dit jaar is het thema: (Ver)binding. Juist in deze tijd van schaarste op de arbeidsmarkt en hoge verzuimcijfers is het belangrijk om als werkgever en werknemer extra aandacht te besteden aan (ver)binding op de werkvloer. Daarom krijgen werkgevers tijdens de Week van de Werkstress 2023 concrete handvatten om werkstress samen met hun werknemers aan te pakken.
 

Event Week van de Werkstress 2023

Op 15 november vindt het event van de Week van de Werkstress plaats in Stadion Galgenwaard in Utrecht. Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, opent het event van de Week van de Werkstress 2023. Vervolgens gaan experts met elkaar in gesprek over preventie en het verbeteren van de mentale gezondheid tegen de achtergrond van arbeidsmarktkrapte, hybride werken en sociale veiligheid. Aansluitend geven Machteld Huber over Positieve Gezondheid en verbinding met jezelf en anderen en Marc Lammers over hoe je ervoor zorgt dat je team als winnaar uit de bus komt, inspirerende bijdragen tijdens die middag.
 

Meer informatie

Bijgevoegd is een factsheet met feiten uit onderzoek van TNO en CBS.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elwin Wolters op 06-15022436 of via info@wvdws.nl.