Schrijf je in voor de nieuwsbrief

U bent ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Week van de Werkstress

(Ver)binding; hoe maak je die in een wereld waarin juist veel meer op afstand gebeurt? Hoe blijf je aangesloten, bij je collega’s, bij je organisatie, bij de maatschappij of misschien zelf op de arbeidsmarkt? (Ver)binding maakt dat je ziet en gezien wordt. Essentieel in een werkwereld waar steeds meer eenzaamheid en werkdruk ervaren wordt.

Werk is veel meer dan een baan alleen; je hoort ergens bij, je hebt een sociaal netwerk, je draagt iets bij. Je staat in verbinding. En als je echt in verbinding staat, draagt dat bij aan je werkplezier. In een veilige omgeving waar je mag vragen, fouten mag maken, kritisch mag zijn, mag leren van elkaar.

Maar wat als de verbinding verbroken is? Als je favoriete collega vertrekt. Als je zelf naar een andere afdeling moet door een reorganisatie. Wat als je net begonnen bent bij een nieuwe werkgever en je veel vanuit huis werkt. Wat als er zo weinig collega’s zijn dat je geen ‘nee’ durft te zeggen. Gebrek aan (ver)binding veroorzaakt werkstress, met alle gevolgen van dien.

Nu juist in deze tijd van het hybride werken, toenemende individualisering en een steeds krappere arbeidsmarkt is het belangrijk om als werkgever en werkende extra aandacht te besteden aan (ver)binding als onderdeel van de mentale gezondheid. Mentaal gezonde medewerkers die zich verbonden voelen met elkaar en met de organisatie. Weerbare mensen die zich staande houden in wisselende en stressvolle omstandigheden. Het centrale thema is daarom dit jaar: (ver)binding.  

wws-hybride-werken-640x320

Hybride werken

De hybridewerkvorm blijft groeien. Is hybride werken een goede ontwikkeling om de werk-privébalans beter te kunnen bewaken? Of is het ‘werken op afstand’ een letterlijk risico geworden en zorgt dit voor afstand en eenzaamheid? Hoe blijf je verbonden met collega’s en organisaties?

wws-arbeidsmarktkrapte-640x320

Arbeidsmarktkrapte

Als de arbeidsmarkt een collega zou zijn, stuurden we haar preventief naar de bedrijfsarts. De druk wordt ook hier steeds maar groter. Te weinig mensen om de klussen te klaren, door krapte, verloop en verzuim. Een logisch vervolg is dat er (nog meer) werkstress wordt ervaren, door alle lagen van de organisatie: een vicieuze cirkel.

wws-sociale-veiligheid-640x320

Sociale veiligheid

Veiligheid in een bedrijf organiseren is één ding. Ervoor zorgen dat werknemers zich ook veilig vóélen is een tweede. Sociale veiligheid wordt beïnvloed door (ongewenst) gedrag zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. Als deze zaken spelen kom je nooit tot oprechte waarderen.